FACEBOOK Informace o projektu MAP Brno II


NOVINKY


Elektronický zápis do MŠ na školní rok 2023/24. Informace naleznete na internetové adrese - zapisdoms.brno.cz Vydávání žádostí - 1. -30.4.2023 na internetové adrese - zapisdoms.brno.cz. V MŠ Kneslova se budou vydávat přihlášky - 12.4.2023 od 8,30 - 11,30 hod. - pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu!!! Sběr vyplněných a potvrzených přihlášek od lékaře - 3.a4.5.2023 - 8,00 - 16,00 hod. Od 17.5.2023 - přijímací řízení

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
GDPR
ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Formulář - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let
Doporučení pro rodiče předškolního věku, projekt MAP
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Podpora předškolního vzdělávání
 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ