FACEBOOK VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA Projekt MAP Brno II
Projekt Šablony 1

Klub rodičů při MŠ Kneslova

Klub rodičů je sdružení zastupující zájmy rodičů a dětí na naší mateřské škole. Je zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 29.10.1998 a řídí se stanovami. Z řad rodičů je volen výbor klubu a revizní komise, který spravuje vybrané členské příspěvky.

Z těchto příspěvků jsou hrazeny akce školy organizované pro děti a rodiče (divadla, výlety, Den dětí …) a materiální pomoc při zlepšování školního vybavení prostředí a okolí školy.

Klub rodičů mimo členské příspěvky spravuje také finanční dary od rodičů a firem.

Stanovy klubu rodičů

 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ